Uslovi korištenja

Korištenjem web stranice i servisa WebShop.Ba prihvatate sljedeća pravila i uslove korištenja, a koja regulišu ugovorni odnos između Vas kao korisnika usluge i Sakic.Net d.o.o. Sarajevo kao pružatelja usluge.

Zasnivanje ugovora

Registracijom na web sajt i uplatom pretplate za servis postajete korisnikom usluge WebShop.Ba servisa i smatra se da time prihvatate ove uslove korištenja.

Raskid ugovora

WebShop.Ba servis teče od dana aktivacije i traje period za koji je uplaćena pretplata. Korisnik može u svakom momentu otkazati servis putem pismene ili usmene obavijesti pružatelju, a isti se deaktivira po isteku perioda pretplate. Parcijalni iznos zakupa za ostatak pretplaćenog perioda se ne vraća, osim ako prekid nije nastupio krivicom pružatelja usluge.

Povrat novca

Ukoliko iz bilo kog razloga niste zadovoljni uslugom WebShop.Ba servisa, možete izvršiti reklamaciju u roku od 30 dana od dana uplate, odnosno aktiviranja servisa (šta god je prispjelo kasnije). Pružalac usluge se obavezuje vratiti korisniku kompletan iznos uplaćene pretplate za servis, umanjen za iznos jednokratne naknade za instalaciju.

Izmjene i dopune

Ova pravila i uslovi korištenja podložni su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama web stranice WebShop.Ba.